Comments

渭南市物价局

发布于:2018-11-08  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

依据20153月到我县69调查要紧商品价钱周报价钱:本月本县69去年同一时期的要紧商品、上个月的最合乎要求的事物价钱动摇。。详细列举如下:

一、粮油、蛋、奶、实质及别的商品价钱:小麦同比下浮个百分点,戒指是平的;玉米年同比高涨个百分点,环比下浮个百分点;全麦面粉同比高涨个百分点,环比上扬个百分点;静态酶联免疫吸附测定Arachis Oil同比下浮个百分点,环比下浮个百分点;菜籽油同比下浮个百分点,环比下浮个百分点;白砂糖同比下浮个百分点;环比下浮个百分点;带鱼比戒指高。个百分点;鲤鲤、环比同上扬个百分点;像猪般的人同比下浮8个百分点,环比下浮5个百分点;生小猪价钱同比高涨个百分点,环比下浮个百分点;某年级的学生比某年级的学生高个百分点,环比上扬3个百分点;羊肉同比下浮个百分点,环比下浮个百分点;胆小的同比、环比同上扬1个百分点;鸡蛋某年级的学生比某年级的学生高涨个百分点,环比下浮个百分点;常年变软石油气、用就是同一个漂环个百分点;蜂窝煤年份、环比下浮个百分点。筛选、方便面是平的。。

二、农创作销售价钱:碳酸氢铵同比下浮个百分点,戒指是平的;脲同比下浮个百分点,环比上扬个百分点;过磷酸盐同比下浮个百分点,戒指是平的;磷酸二铵同比、为了戒指是完全地的。;有三部分组成的复混施肥年年如此个百分点,环比上扬6个百分点;农用中间馏份同比下浮17个百分点,环比上扬个百分点;敌敌畏、多用氯处理聚脂、棚膜、影片胶片、为了戒指是完全地的。。

三、无经验的蔬菜价钱:白菜同比下浮5个百分点,环比上扬个百分点;土豆同比下浮2个百分点,环比上扬个百分点;白怀表同比下浮25个百分点,环比上扬50个百分点;圆茄子同比下浮个百分点,环比下浮个百分点;青椒同比下浮43个百分点,环比下浮个百分点;大葱同比下浮44个百分点,环比下浮个百分点;番茄同比下浮14个百分点,环比下浮个百分点;Carrot是平的。,环比上扬3个百分点;西葫芦同比下浮个百分点,环比下浮2个百分点;冬瓜同比下浮40个百分点,环比个百分点;韭黃同比下浮个百分点,环比下浮个百分点;黄豆芽同比下浮5个百分点,环比下浮3个百分点;老豆腐某年级的学生比某年级的学生、戒指跌倒去了。4个百分点;块根芹同比下浮13个百分点,环比下浮个百分点;小白菜某年级的学生比某年级的学生、戒指正升腾。个百分点;脉动年同比增长20个百分点,环比下浮20个百分点;蘑菇同比下浮15个百分点,环比下浮32个百分点;胡说八道积年累月高涨60个百分点,环比下浮3个百分点;荷花年个百分点,环比下浮个百分点;蒜苗年年如此个百分点,环比下浮1个百分点;莴笋同比下浮个百分点,环比下浮3个百分点;黄瓜同比下浮个百分点,环比下浮36个百分点。

四、小农创作销售价钱:克某年级的学生比某年级的学生高涨12个百分点,环比上扬10个百分点;狗尾草属植物常年增长27个百分点,环比上扬33个百分点;红豆同岁、戒指正升腾。20个百分点;大豆积年累月高涨106个百分点,环比上扬10个百分点;江米同比、为了戒指是完全地的。;花生仁同比下浮个百分点,环比下浮个百分点;干红椒年同比高涨25个百分点,戒指是平的;花椒年年如此地高涨33个百分点,戒指是平的;生料常年高涨个百分点,戒指是平的;黑木耳年年如此个百分点,戒指是平的;干蔬菜炖羊肉某年级的学生比某年级的学生高涨30个百分点,环比上扬个百分点;大蒜同比下浮10个百分点,环比下浮30个百分点;活力同比下浮23个百分点,环比下浮16个百分点。

从为了月的调查机遇看法:粮油、奶、蛋、实质价钱及2本月最合乎要求的事物商品价钱对立波动。;出租股份价钱2为了月大部分地是平的。;古怪的蔬菜2月胡怀表较比、白菜、土豆和怀表的价钱高涨了。,持有别的菜大城市急剧降低。;小农创作价钱2六月克较比、狗尾草属植物、红小豆、黄豆、干蔬菜炖羊肉价钱正高涨。,江米、花椒、干红椒、茴香、黑木耳价钱波动,大蒜、活力价钱大幅下跌。

价钱静态辨析:1,我县粮油、奶、蛋、肉、干菜交易情况大量的。,价钱波动;2,跟随温度垂直梯度爬坡,无经验的蔬菜价钱彰下跌,据估计,将有更远的向下地庄严的的无信息的。;3,城市居民服侍价钱私有财产波动。。

附花县2015年3一个月的时间各类商品交易情况价钱调查辨析月日记(4份)     间接反驳一

花县(2015)年(3粮油等要紧商品价钱月辨析

序号

商号

电视节目的总安排评估

前某年级的学生同期性

( 3 )月

上 月

(2)月

本 月

(3)月

环 比   例子%

同 比   例子%

凡例

1

小麦

混等

2.54

2.5

2.5

0

-

2

玉米

中间人

2.5

2.38

-

+

3

全麦面粉

专用粉

1.7

1.8

1.82

+

+

4

筛选

标一梗米

0

0

5

静态酶联免疫吸附测定Arachis Oil

活塞筒

139

137

136

-

-

6

菜籽油

四级散装

6.25

6

-

-

7

蒙牛纯乳制品商店

221ml袋装

8

银桥纯乳制品商店

221ml袋装

9

方便面

康师傅菜牛面

2.5

2.5

2.5

0

0

10

方便面

今麦郎红烧菜牛面

11

白砂糖

一级块体

4.5

2.63

2.6

-

-42.2

12

带鱼

结冰一级

1

14.2

+

13

找茬儿

生命大概750克。

8

8

5

+

+

14

像猪般的人

生猪

1

15

14.25

-5

-8

15

生小猪

猪*(后腿肉)

1

11.9

-

+

16

菜牛

去亲戚关系

2

25

25

+3

+

17

羊肉

去亲戚关系

33

32.25

35

-

-

18

胆小的

白条鸡

7.5

7.5

+1

+1

19

鸡蛋

上场价

8

9

8.75

-2.7

+

20

鸡蛋

淡水流和谐的

4.3

4.9

-

+6.9

21

变软气

102

102

99

-

-

22

蜂窝煤

0.55

0.55

0.53

-

-

填报人:Cai Lei莲花 复核人:刘桦戎 联系电话:09134712198

间接反驳二

花县(2015)年(3出租生产资料月销售价钱月辨析

序号

商号

电视节目的总安排评估

前某年级的学生同期性

( 3 )月

上 月

(2)月

本 月

(3)月

环 比   例子%

同 比   例子%

凡例

1

碳酸氢铵

含N 17%结束的潮湿少于%,家的

3

                   

0       

-

2

柴纳创造的N46%

1.75

4

5

+

-

3

过磷酸盐

超越N16%

1

0

-

4

磷酸二铵

含氮16%;48%磷

2.6

2.6

2.6

0

0

5

有三部分组成的复合肥

有产者15%种海内创作的PNK

2.63

2.5

2.65

+6

+

6

敌敌畏

80%感光乳剂

23

23

23

0

0

7

氯氢聚脂

10%感光乳剂

23

23

23

0

0

8

发热的乐果

40%感光乳剂

23

23

23

0

0

9

高压聚乙烯薄膜

直径1米厚加0.02。

1

10

高压聚乙烯薄膜

厚±0.002

11

11

农用中间馏份

0号

9

5

6.01

+

-17

填报人:井晨华              复核人:刘桦戎 联系电话:09134712198

间接反驳三

花县(2015)年(3月鲜蔬菜发行交易情况价钱调查按月的辨析

序号

商号

电视节目的总安排评估

前某年级的学生同期性

(3)月

上 月

(2)月

本 月

(3)月

环 比   例子%

同 比   例子%

凡例

1

白菜

古怪的

1

0.95

+

-5

2

土豆

古怪的

2.75

1.9

2

+

-2

3

白怀表

古怪的

1

0.5

5

+50

-25

4

甘兰

古怪的

1.8

-22.2

5

圆茄子

古怪的

4.5

-

-

6

青椒

古怪的

-

-43

7

大葱

古怪的

2.5

-

-44

8

番茄

古怪的

4

-

-14

9

胡怀表

古怪的

2

2

+3

0

10

西葫芦

古怪的

3

2.2

-2

-

11

冬瓜

古怪的

2.5

-

-40

12

韭黃

古怪的

2.3

1.8

-

-

13

黄豆芽

古怪的

2

2.8

1.9

-3

-5

14

老豆腐

古怪的

2.5

2.5

2.4

-4

-4

15

块根芹

古怪的

1.7

1.3

-

-13

16

小白菜

古怪的

+

+

17

法国菜豆

古怪的

5

7.5

6

-20

+20

18

蘑菇

古怪的

4

5

-32

-15

19

胡说八道

古怪的

1

2.4

-3

+60

20

莲菜

古怪的

-

+

21

蒜苗/蒜苔

古怪的

6

5

-1

+

22

莴笋

古怪的

2.3

2.8

1.9

-3

-

23

黄瓜

古怪的

5

-36

-

填报人:强烈的味道或气味                复核人:刘桦戎 联系电话:09134712198

间接反驳四

花县(2015)年(3小A发行交易情况按月的价钱调查按月的辨析

序号

商号

电视节目的总安排评估

前某年级的学生同期性

(3)月

上 月

(2)月

 本 月

(3)月

 环比  例子%

同比   例子%

凡例

1

绿   豆

中    等

5

5.6

+10

+12

2

小   米

中    等

4.5

6

+33

+27

3

红小豆

中    等

5

6

6

+20

+20

4

黄  豆

中    等

3

2

+10

+1

5

糯  米

中    等

3

3

3

0

0

6

花生仁

中    等

7

6.75

6.9

-

-

7

干红椒

中    等

10

10

0

+25

8

花  椒

中    等

30

30

40

0

+33

9

大  料

中    等

20

20

0

+

10

黑木耳

中    等

45

45

47.5

0

+

11

干香蕈

中    等

42.5

45

55

+

+30

12

大  蒜

中    等

5

4.5

-30

-10

13

生  姜

中    等

6

5

-16

-23

填报人:刘桦戎  复核人:刘桦戎 联系电话:09134712198

(刘华蓉)

标签:
    神兽验证马:
点击我更换验证码
飞机